Provozní řád

parallax background

Provozní řád


Centrum Dětský svět Smíšek


1. Zakoupením vstupenky a vstupem do Dětského světa Smíšek souhlasí návštěvník s provozním řádem Dětského světa Smíšek a podřizuje se mu. Vstup do Dětského světa Smíšek je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.

2. Dětská herna je určena pro děti ve věku od 1 do 15 let. Vstup dítěte do Dětského světa Smíšek je podmíněn doprovázením odpovědnou osobou, která musí být starší 18 let. Odpovědná osoba

3. Za dítě plně zodpovídá po celou dobu pobytu. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá odpovědná osoba, která dítě doprovází. Vedení ani personál za případná zranění dětí nezodpovídají. Návštěvníci jsou povinni brát ohled na menší děti a chovat se tak, aby nedošlo k jejich zranění.

4. Návštěvníci jsou povinni vyzout se v oblasti botníků. Vstup do čisté zóny je povolen pouze v ponožkách, nebo v přezůvkách, které hostům Dětský svět Smíšek po dobu návštěvy poskytne. Vstup na atrakce je z bezpečnostních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách.

5. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou na předmětech vnesených návštěvníky do prostor Dětského světa Smíšek. Např.za škodu vzniklou na oblečení při používání atrakcí. Vstup na atrakce je povolen pouze v oblečení, které nemůže mechanicky poškodit zařízení hřiště ( nejsou povoleny zipy, cvoky a další ostré a vystupující předměty z oblečení). Z bezpečnostních a hygienických důvodů je návštěvníkům doporučeno používat v prostorách hřiště oblečení s dlouhým rukávem a dlouhými nohavicemi. Doporučujeme zároveň protiskluzové ponožky. Velký pozor dávejte na tkaničky u triček a mikin a zároveň na šály. Hrozí vážné nebezpečí úrazu.

6. Do atrakce je zakázáno nošení vlastních hraček z důvodu zajištění vlatsní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních dětí. Vstup do atrakce pro nejmenší děti (tzv. Malé hřiště) je povolen pouze pro děti do 3 let. Starší děti mohou být z těchto prostor peronálem vykázány. Mimo prostor Malého hřiště je dovolen vstup dětí mladších 3 let pouze v doprovodu dospělých osob, které tímto upozorňujeme, že je potřeba brát zvláštní ohled.

7. Atrakce v Dětském světě Smíšek smí být používány v souladu s jejich určením a podle pokynů zaměstnanců centra. Herní zařízení a přístroje se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty. Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány.

8. Návštěvník je povinnen chovat se v prostorách Dětského světa Smíšek takovým způsobem, aby svým chováním neobtěžoval ostatní návštěvníky a aby svým chováním nezpůsobil zranění jiného návštěvníka.

9. V případě agresivního chování dětí, porušení provozního řádu a opakovaného porušování pravidel Dětského světa Smíšek, je personál oprávněn takového návštěvníka vykázat bez nároku na vrácení vstupného.

10. V prostorách Dětského světa Smíšek je povoleno konzumovat pouze jídlo a pití zde zakoupené. Toto neplatí v případě kojenecké stravy.

11. V prostorách hřiště je přísně zakázána konzumace jakéhokoli jídla, nápojů, žvýkaček, bonbónů apod. - z bezpečnostních a hygienických důvodů. Toto je povoleno pouze v prostorách kavárny. Za prostor kavárny je považován prostor, kde jsou umístěny stoly a židle. Porušení těchto pravidel bude bráno jako porušení provozního řádu.

12. Celé prostory Dětského světa Smíšek jsou nekuřácké.

13. Do Dětského světa Smíšek je vstup se zvířaty zakázán.

14. Vedení společnosti ani personál neponesou žádnou odpovědnost za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku hostů během jejich pobytu v Dětském světě Smíšek.

15. Šplhání po bezpečnostních sítích hřiště je přísně zakázáno.

16. Zákaz výstupu po skluzavce. Hrozí vážné nebezpečí úrazu. Po sjezdu okamžitě opusťte dojezdovou plochu.

17. V případě poškození nebo znečištění prostor Dětského světa Smíšek má provozovatel nárok požadovat po návštěvnících náhradu škody.

18. Vstupem do Dětského světa Smíšek návštěvník souhasí s případným pořízením jeho fotografií, které mohou být následně umístěny na internetových stránkách.

19. V případě překročení povoleného počtu návštěvníků může provozovatel nebo personál zamezit vstupu dalších návštěvníků.

20. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.

Dětský svět Smíšek

Dragounská 2529/6

350 02 Cheb

Provozovatel: Fantazia Land, s.r.o.

Vrbenského 1543/12

350 02 Cheb

Rezervace na tel.: +420 607 611 529